Nyhetsrum

Medarbetarintervju med Tomas Höjer

Hur är det att arbeta på AG Advokat? Vår kollega Tomas Höjer, biträdande jurist, delar med sig:

Vad är det bästa med att arbeta på AG?

– Jag skulle säga att det är högre i tak jämfört med hur mina förväntningar såg ut innan jag började arbeta på byrån, vilket självklart var en trevlig överraskning! Därutöver är det inspirerande att se hur skickliga och kunniga de som redan varit här ett tag är inom sina områden, men att det fortfarande finns ett brett kunnande på kontoret eftersom det är en fullservicebyrå inom entreprenad- och fastighetsrätt.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?

– Som regel börjar jag dagen med att hämta kaffe (som många andra) för att därefter delta i möten med klienter, utreda olika frågor i ärenden samt skriva brev, inlagor och yttranden i tvister. Ibland rör det sig om rättsfrågor och ibland om att reda ut vad som egentligen har hänt – och såklart vem som har rätten på sin sida.

Vad får man som nyutexaminerad jurist möjlighet till hos AG?

– Som nyanställd får man goda möjligheter att utvecklas, bl.a. genom att ha egna möten med klienter eller konsulter samt att utforma avtalsutkast och yttranden i tvister. Därutöver får man del av det stora humankapital i form av kunskap om rättsområdena som finns hos de som redan arbetat på byrån ett tag! Det uppmuntras även att man vidareutbildar sig genom externa kurser och vi har också externa föreläsare som kommer till kontoret och berättar om exempelvis ny utveckling i praxis.

Läs mer om AG Advokat på vår karriärsida >>

Stort grattis till årets uppsatssipendiat Isa Movitz!

AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom en frågeställning med praktisk relevans på kommersiell nivå för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn. 2023-års stipendium tilldelas Isa Movitz!

Stort grattis till årets uppsatsstipendiat Emelie Constant!

AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom en frågeställning med praktisk relevans på kommersiell nivå för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn. 2022-års stipendium tilldelas Emelie Constant med examensarbetet om ”Självkostnadsprincipen i kommersiella entreprenadavtal – kostnadsredovisning och ersättningsbestämningar i entreprenader som utförs på löpande räkning enligt AB 04 och ABT 06”.