Expertis

Joint ventures och samarbeten

Olika former av samarbeten genom bolag eller i andra former är till exempel vanliga i samband med större fastighets- och projektutveckling och entreprenadprojekt såväl i syfte att förena olika kompetenser och resurser men också i finansieringssyften.

Med engagemang för affären och ett kommersiellt fokus bistår våra jurister bland annat med att upprätta, granska och förhandla olika typer samarbetsavtal och joint ventures såsom aktieägaravtal och konsortialavtal. Därtill biträder vi i relaterade avtals- och bolagsrättsliga frågor som uppstår i samband med samriskprojekt såsom bolagisering, förvärvsfrågor, förvaltningsfrågor (asset management), kapitalanskaffning och finansiering, bolagsstämmor, formaliafrågor samt ägar- och bolagsstyrningsfrågor. Det finns många frågor att ta hänsyn till i joint ventures, allt utifrån förutsättningarna i det enskilda projektet, och vi engagerar oss för att finna lösningar och avtal anpassade för era behov och den specifika situationen.