Expertis

Kommersiella avtal

Våra jurister inom kommersiella avtal bistår med att upprätta, granska och förhandla olika typer av avtal och kan hjälpa er med t.ex. avtal om leverans, tillverkning och inköp, avtal om service och underhåll och andra tjänsteavtal, joint ventures, aktieägaravtal och andra former av samarbeten, omstruktureringar, sekretessavtal och avsiktsförklaringar. Vi kan också bistå med löpande rådgivning och avtalsförvaltning, analyser, strategi och projektledning i komplexa avtalsprojekt samt att med er organisation arbeta fram och utbilda i nya avtalsmallar.

Vår kompetens omfattar köprätt och avtalsrätt och vi har omfattande erfarenhet av att arbeta med olika typer av standardavtal så som t.ex. Orgalime och Teknikföretagens avtal NL och NLM. Vi kan också biträda i mer skräddarsydda avtalslösningar. Vår erfarenhet sträcker sig över flera branscher – naturligtvis fastighets- och byggbranschen men också gruv- och skogsindustrin, energi och tillverkningsindustrin – och vi arbetar både med svenska och internationella klienter.

Med engagemang för affären och ett kommersiellt fokus kan vi med vår erfarenhet och kompetens hjälpa er till bättre avtal anpassade för era behov och den specifika situationen.