Expertis

Fastighet

AG Advokat arbetar uteslutande med fastighets- och byggbranschens juridik samt med svensk basindustri som skogsindustrin, gruvverksamhet och energibranschen och övriga anknutna områden som infrastrukturprojekt.

Vår tydliga inriktning innebär en stor kunskaps- och erfarenhetsbas bland våra medarbetare och en omfattande branschnärvaro. Vi biträder regelbundet fastighetsmarknadens samtliga aktörer i de frågor som uppkommer i deras verksamhet, från tidiga skeden – med markförvärv, detaljplaner, bygglov, fastighetsbildningsfrågor – över byggnation – med entreprenadupphandling och genomförande av entreprenader – till transaktioner och finansiering i olika skeden av fastighetens ägande och förvaltning.

Vi strävar efter att bygga starka kundrelationer baserade på långsiktigt samarbete. Genom att vi lär känna kundens affär blir vi en bättre rådgivare.