Expertis

Fastighet

AG Advokat arbetar uteslutande med fastighets- och byggbranschens juridik samt med svensk basindustri som skogsindustrin, gruvverksamhet och energibranschen och övriga anknutna områden som infrastrukturprojekt.

Vår tydliga inriktning innebär en stor kunskaps- och erfarenhetsbas bland våra medarbetare och en omfattande branschnärvaro. Vi biträder regelbundet fastighetsmarknadens samtliga aktörer i de frågor som uppkommer i deras verksamhet, från tidiga skeden – med markförvärv, detaljplaner, bygglov, fastighetsbildningsfrågor – över byggnation – med entreprenadupphandling och genomförande av entreprenader – till transaktioner och finansiering i olika skeden av fastighetens ägande och förvaltning.

Vi strävar efter att bygga starka kundrelationer baserade på långsiktigt samarbete. Genom att vi lär känna kundens affär blir vi en bättre rådgivare.

Läs mer om:

Fastighetstransaktioner >>

Kommersiell hyra >>

Tidiga skeden >>