Expertis

Offentlig upphandling

AG Advokats grupp för offentlig upphandling har omfattande kunskap om och lång erfarenhet av offentlig upphandling av tjänster, varor och byggentreprenader.

Vi kombinerar det med specialistkompetens inom entreprenad- och fastighetsrätt, vilket tillsammans med vår ingående kännedom om bygg- och fastighetsbranschen innebär att vi har en unik kompetens när det gäller att ge råd om offentliga upphandlingar av byggentreprenader i olika former. På AG Advokat arbetar vi tillsammans med våra kollegor som är specialiserade på avtal och fastighetstransaktioner när frågor om offentlig upphandling uppkommer.

Vi lämnar löpande rådgivning till såväl upphandlande myndigheter/enheter som anbudsgivare under hela upphandlingsprocessen, från det inledande skedet i upphandlingen till det avslutande skedet i avtalsperioden. Vidare biträder vi våra klienter vid överprövningar och skadeståndsprocesser enligt LOU och LUF i samband med offentliga upphandlingar inom såväl bygg- och fastighetsbranschen som inom helt andra upphandlingsområden.