Expertis

Skadestånd och försäkring

AG Advokat har lång erfarenhet av att biträda försäkringsgivare och försäkringstagare i skadestånds- och försäkringsärenden. Byråns spetskompetens och djupgående branschkunskap innebär att våra jurister ofta anlitas i försäkringsfrågor rörande entreprenad och industri, men även avseende annan kommersiell verksamhet.

Rådgivning om försäkring lämnas regelbundet till både beställare och entreprenörer i samband med upprättande av entreprenadkontrakt.

Våra jurister bistår ofta i skaderegleringar, bland annat gällande ansvars- och allriskförsäkringar, fastighetsförsäkringar, fullgörandegarantier och byggfelsförsäkringar. Vi biträder även klienter i samband med försäkringsfrågor rörande så kallade storskador. Försäkringsfrågor relaterade till entreprenader kräver en särskild förståelse för samspelet mellan försäkrings- och entreprenadrätt samt en omfattande vana att hantera tekniskt komplicerad information, vilket byrån besitter.

Vi biträder sedan lång tid några av landets största försäkringsgivare i regresser och andra försäkringsrelaterade frågor. Försäkringsgivare anlitar oss exempelvis även för att analysera och bistå vid utformning av försäkringsvillkor. Vidare har byråns jurister erfarenhet av att leda och delta i försäkringsgivares skadekommissioner.

Våra jurister har mångårig erfarenhet av tvistelösning i allmän domstol och skiljeförfarande. Vi anlitas ofta som ombud i försäkringstvister av olika slag, inklusive konsultansvarstvister och tvister rörande förlorat försäkringsmässigt täckningsbidrag i samband med avbrottsskador.