Om byrån

Hållbarhet

Vid årsskiftet 2019-2020 startade AG Advokat ett samarbete med hållbarhetsexperten PURE ACT, som kommer att stötta byrån i dess hållbarhetsarbete. Vi börjar därmed rapportera enligt hållbarhetslagen, och ser fram emot att dela med oss av byråns arbete och engagemang i rapporten som publiceras tidigt 2021.

Ledningen har tillsatt en hållbarhetsgrupp med representanter från olika delar av byrån. Gruppens uppgift är att initiera och samordna projekt som med ledningens stöd genomförs i olika delar av organisationen.

AG:s arbete fokuseras inom tre områden; intern arbetsmiljö, internt miljöarbete och externt hållbarhetsarbete. Inom byrån kommer vi därmed att fortsätta jobba aktivt med de återkommande utmaningar vi ser i branschen. Som advokatbyrå är vårt klimatavtryck förhållandevis litet men vi har ett ansvar att minska klimatpåverkan ytterligare. Vidare ser vi en möjlighet till positiv påverkan i samhället genom initiativ för ökad mångfald i branschen.

Vi ser fram emot att arbeta vidare med dessa frågor under året!

Håkan Bjerle, Managing Partner

Information

PURE ACT

Besök PURE ACT:s hemsida. PURE ACT stöttar AG Advokat i byråns hållbarhetsarbete.

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta Camilla Hedborg, Marknadsansvarig: på camilla.hedborg@agadvokat.se