Expertis

Entreprenad

AG Advokat är Sveriges ledande byrå inom entreprenad- och konsulträtt och rådger inom allt från stora internationella infrastruktur- och byggprojekt till mindre inhemska småhusentreprenader.

Våra jurister har en omfattande branschkännedom och stor vana av byggprocessen, hela vägen från detaljplanläggning till inflyttning eller försäljning. Vi biträder vid tvistelösning och utarbetar avtal och anbudsdokumentation för både beställare och entreprenörer. Vi anlitas dessutom vid utveckling och revideringar av branschens olika standardavtal, något som ger oss en fördjupad kunskap som kommer våra klienter inom byggbranschen till del i varje enskilt uppdrag.

Entreprenadavtal

Vår entreprenadavtalsgrupp fokuserar på att skriva avtal kopplade till byggbranschens standardavtal. Främst handlar det om proaktivt avtalsarbete där juristerna hjälper till med att upprätta och förhandla kontrakt, projektavtal, fasindelade partneringupplägg, AF-delar och liknande avtal. Uppdragsgivarna är både fastighetsägare och större byggbolag. Som ett led i avtalsarbetet hjälper gruppen till med att ta fram skräddarsydda avtalsmallar för klientens egna upphandlingar och anbudsgivning. Juristerna biträder också med kontraktshantering och stöttar i det löpande uppföljnings- och riskhanteringsarbetet hos klienterna. Gruppen består av erfarna entreprenadjurister som behärskar byggbranschens alla standardavtal.

Entreprenadtvister

Läs mer om vår expertis inom entreprenadtvister >>