Expertis

Entreprenad

AG Advokat är sedan många år Sveriges ledande byrå inom entreprenad- och konsulträtt och rådger inom allt från stora internationella infrastruktur- och byggprojekt till mindre inhemska småhusentreprenader.

Våra jurister har en omfattande branschkännedom och stor vana av byggprocessen, hela vägen från detaljplanläggning till inflyttning eller försäljning.

Vi biträder vid tvistelösning och utarbetar avtal och anbudsdokumentation för både beställare och entreprenörer.

Vi anlitas dessutom vid utveckling och revideringar av branschens olika standardavtal, något som ger oss en fördjupad kunskap som kommer våra klienter inom byggbranschen till del i varje enskilt uppdrag.