Nyhetsrum

Hopp ner i entreprenadkedjan!

Kan beställaren av en entreprenad hoppa över entreprenören och istället driva ett skadeståndskrav direkt mot en underentreprenör? Det korta svaret är ja. Advokaten Jaana Nilson redogör för en ny HD-dom från 2021.