Nyhetsrum

Ändring av avtalat pris enligt AB och ABT

Det senaste året har priserna på vissa byggmaterial ökat markant. De ökade kostnaderna har inneburit en utmaning för många av byggbranschens aktörer. Påverkan har varit särskilt stor för projekt som utförs till fast pris utan indexreglering.

Alla talar om sex kolon tre

Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i Ukraina.

Konfliktlösning i all dess enkelhet eller komplexitet

Sonen löste sin tvist snabbt och effektivt genom spelet ”sten, sax, påse”. Lösningen kan jag förvisso inte ta med mig i min yrkesutövning men pojkarna påminde mig om vikten av att ibland kan en något aggressiv och snabb tvistelösningsmetod ha sina fördelar.