Pressmeddelande

Stort grattis till årets uppsatssipendiat Isa Movitz!

AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom en frågeställning med praktisk relevans på kommersiell nivå för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn. 2023-års stipendium tilldelas Isa Movitz!

AG Advokat förstärker med professor Erika P Björkdahl

I mars 2023 kunde AG Advokat välkomna Erika P Björkdahl som ny kollega. Hon är professor i civilrätt på Juridiska institutionen, Uppsala universitet, där hon också varit föreståndare för IFF-Institutet för Fastighetsrättslig Forskning. Härutöver har hon lång erfarenhet som konsult i avtals-, fastighets och entreprenadfrågor.