Nyhetsrum

Stort grattis till årets uppsatssipendiat Isa Movitz!

AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom en frågeställning med praktisk relevans på kommersiell nivå för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn. 2023-års stipendium tilldelas Isa Movitz!

 

Juryns motivering lyder:
AG Advokats uppsatsstipendium 2023 tilldelas Isa Movitz och examensarbetet ”Global Claims förenlighet med rättegångsbalkens krav på bestämt yrkande och konkretisering av åberopade grunder”. Isa Movitz behandlar metodiskt de svåra processrättsliga frågor som entreprenadjuristen ofta ställs inför när den komplexa verkligheten i en entreprenad ska omsättas till yrkanden och grunder som uppfyller rättegångsbalkens formella krav. Detta är ett lysande exempel på en välskriven juridisk analys med en tydlig röd tråd.

Stort grattis Isa! Vi skulle gärna vilja höra mer om varför du valde att skriva inom entreprenadrätt och hur du kom fram till ämnet du valde?
Entreprenadrätt är enligt mig ett intressant rättsområde eftersom det har en stor påverkan på samhällsutvecklingen, där en välfungerande infrastruktur är grundläggande. Entreprenadprojekt är ofta väldigt komplexa och kan påverkas av många olika oförutsebara händelser. Detta medför att juridiken ofta blir komplicerad, men också ett viktigt verktyg för att främja olika entreprenadprojekt.

Inledningsvis bollade jag frågan om global claims förenlighet med rättegångsbalkens regler med min handledare Bengt Lindell.  Jag insåg snabbt att ämnet är väldigt omdiskuterat inom entreprenadrätten, och väcker flera olika intressanta frågor. De processrättsliga aspekterna av ett framställt global claim var något jag tyckte var väldigt intressant, och jag valde därför att fokusera på denna fråga helt och hållet i mitt examensarbete.

Kan du ge något tips till juriststudenter gällande uppsatsämne, utifrån ämnet som du valde att skriva om?
Det finns absolut fler intressanta aspekter av global claims som kan behandlas vidare. I min uppsats har jag valt att enbart behandla frågan om global claims förenlighet med de processrättsliga kraven som uppställs på yrkanden och grunder. En annan viktig fråga rör den bevisrättsliga delen av global claims, vilket kan vara frågor såsom vilka principer som ska gälla för den materiella prövningen av ett framställt global claim och under vilka förutsättningar ersättning kan utgå vid ett sådant ersättningsanspråk. Även om ett global claim processrättsligt skulle få framställas kvarstår nämligen problemet för entreprenören att bevisa dennes kostnader, vilket aktualiserar frågor om hur bevisbördan bör placeras och hur strikt beviskraven bör ställas.

Till sist – vad är ditt bästa tips till juriststudenter som just nu skriver sin uppsats?
Det viktigaste enligt mig är att lita på sin uppsatsidé och sin skrivprocess. Uppsatsskrivandet är ett väldigt självständigt arbete, vilket i sig är en utmaning, och det är lätt att man i det börjar jämföra sin egen skrivprocess med andras. För mig har det varit viktigt att hela tiden påminna mig om vad syftet med min uppsats är, och inte börja tvivla på den tanken.

 

Vi har nu öppnat ansökan för nästa års uppsatsstipendium, läs mer och ansök här >>

 

Ny Managing Partner på AG Advokat

Idag fredagen den 16 februari blir Johan Wingmark AG Advokats nya Managing Partner. Johan Wingmark har varit på AG Advokat sedan 2007 och inträdde som partner 2013. Johan Wingmark tar över efter Johan Rosén som har varit MP sedan 2021. Johan Rosén kommer att fortsätta rollen som partner inom entreprenad.