Expertis

Transaktioner

AG Advokats verksamhet inriktad mot transaktioner har expanderat kraftfullt de senaste åren. Vi arbetar med alla typer av fastighetstransaktioner, ingen affär är för stor och ingen för liten för oss. Vår särskilda styrka ligger i komplexa transaktioner, med internationella inslag, ägande i joint venture och/eller avseende projekt och fastighetsutveckling.

Vi är ingen renodlad transaktionsbyrå. Tvärtom anser vi att vår breda och djupa kompetens inom fastighets- och byggbranschens alla juridiska områden ger oss en tydlig spets.

Flera av våra återkommande klienter är stora svenska och internationella institutionella ägare, private equity-företag och börsnoterade fastighetsbolag. Men vi hjälper även på regelbunden basis många privata fastighetsägare/investerare, både större, medelstora och mindre aktörer.

Vi delar klientens intresse för affären, baserat på hög integritet i vår rådgivning.