Expertis

Finansering, kapitalmarknad och regulatoriska aspekter

 

Lånetransaktioner

Vi hjälper våra svenska och internationella klienter med alla former av finansieringstransaktioner såsom bilaterala respektive syndikerade lån, fastighetsfinansiering, renting och hybridlösningar.

Kapitalmarknadsemissioner

Vi hjälper även våra svenska och internationella klienter med prospektrelaterade ärenden som möjliggör finansiering via de svenska eller internationella kapitalmarknaderna.

Strukturerade investeringsprodukter

Vårt team har mycket lång och prisbelönad erfarenhet av transaktionsrelaterad assistans och regulatorisk rådgivning avseende strukturerade investeringsprodukter och alla därmed sammanhängande frågor.

Finansiella regulatoriska aspekter

Vi erbjuder juridisk rådgivning för den som bedriver tillståndspliktig finansiell verksamhet i Sverige eller gränsöverskridande.