Expertis

Tvistelösning och process

Våra jurister har mångårig erfarenhet av att driva tvister inför domstol och skiljenämnder. Vår huvudsakliga inriktning är att driva kommersiella tvister inom vår nisch, fastighet och entreprenad, men vi har också spetskompetens när det gäller industrirelaterade frågor.

Med över 30 års erfarenhet är vi vana vid att företräda klienter i omfattande och tekniskt komplexa tvister som kräver djup branschkännedom. Vi anlitas därför ofta i tvister som exempelvis uppkommit i större infrastrukturprojekt eller i projekt avseende ny- och ombyggnation av bostäder och samhällsfastigheter samt i komplicerade anläggningsprojekt. Vi företräder även klienter i hyresrättsliga tvister.

Flera av våra jurister anlitas även som skiljedomare i kommersiella skiljeförfaranden inom våra verksamhetsområden.