Artiklar

När det-är-ju-inte-mitt-fel-känslan griper tag

”ÄTA! – vill jag skrika till beställaren, när den befintliga väggen visar sig luta kraftigt och jag måste anpassa med ett nytt regelverk.” Läs biträdande juristen Jonathans Sonnings krönika från Byggvärlden.

"Så får du rätt stöd i coronatider"

Regeringen har tagit nya beslut i försök att minska smittspridningen och många företag tvingas nu återigen göra förändringar i sina verksamheter för att möta de nya kraven. Lokalhyresmarknadens parter står därmed inför fortsatta utmaningar.

AG Advokats kontor

Att förutspå framtiden

”Som jurister ägnar vi oss åt ett slags framåtblickande proaktiv riskanalys där vi försöker förutspå vilka tänkbara scenarier som kan uppkomma – i framtiden.”

Läs advokaten Elin Schedins krönika från Byggvärlden.