Artikel

Hur bindande är en avsiktsförklaring?

Avsiktsförklaringar är en viktig del i fastighetstransaktioner. Men hur bindande är dessa? Advokaten Johan Gadd och biträdande juristen Alexander Göthlund Issjö reder ut begreppen, i World in Property Sverige. 

Reflektioner efter två år av covid-19-pandemi

Så här två år efter pandemins början kan det vara intressant att se tillbaka på allt detta och sammanfatta läget. Hur har pandemin påverkat advokatverksamheten och hur har den påverkat våra klienters ärenden? Text: Anton Isaksson

Högtryck på fastighetsmarknaden

Advokater avgörande när handslag ska bli till affär: I årets första utgåva av Advokaten intervjuas AG Advokats Johan Gadd med fler om fastighetsmarknaden.

Ny utgåva av AMA AF: ”Uppdaterad till det bättre”

I slutet av förra året gav Svensk Byggtjänst ut en ny och uppdaterad version av AMA AF, ”AMA AF 21”. Tidigare utgåva är AMA AF 12. I denna artikel redogör biträdande juristen Jenny Pilwind för uppdateringar i den nya utgåvan.

Hopp ner i entreprenadkedjan!

Kan beställaren av en entreprenad hoppa över entreprenören och istället driva ett skadeståndskrav direkt mot en underentreprenör? Det korta svaret är ja. Advokaten Jaana Nilson redogör för en ny HD-dom från 2021.