Artikel

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag? 

BESITTNINGSSKYDDETS FORMALIA

Möjligheten att avtala bort det indirekta besittningsskyddet genom ett besittningsskyddsavstående är nog alla kommersiella hyresvärdar välbekanta med. Det är en möjlighet som är användbar när en lokal bara kan hyras ut för en begränsad tid, kanske i avvaktan på en större fastighetsutveckling eller liknande.

Exakt hur detta ska göras är dock något vi ofta får frågor om – och det med all rätta. Här finns flera formkrav som ska följas och reglerna tolkas ofta strikt av hyresnämnder och domstolar. Blir det fel är följden oftast ogiltighet.

Här kommer därför en snabb översikt över formalian som måste navigeras vid besittningsskyddsavståenden och några tips på vägen!