Nyhetsrum

Stort grattis till årets uppsatssipendiat Cajsa Johansson!

AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom en frågeställning med praktisk relevans på kommersiell nivå för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn. 2024-års stipendium tilldelas Cajsa Johansson och examensarbetet ”Tolkning av mängdreglerade entreprenadavtal – särskilt om kompletthetskravet i MER”.

 

Juryns motivering lyder:

”Äntligen” utbröt delar av uppsatsjuryn efter att ha läst Johanssons utomordentliga redogörelse över reglerna i MER. Johansson lyckas nämligen med konststycket att på ett pedagogiskt och för läsaren njutbart sätt skapa en förståelse över hur de komplicerade reglerna i MER fungerar. Det är en bedrift i sig, men även väldigt välkommet eftersom det råder brist på doktrin och praxis i ämnet. Vidare analyserar Johansson på ett initierat sätt de tolkningssvårigheter rörande kompletthetskravet som vi på AG inte sällan ställs inför, både vid upprättandet av mängdreglerade avtal och i tvister gällande sådana avtal.

Uppsatsjuryns uppfattning är att Johanssons uppsats kommer att ha betydelse både för praktiserande jurister och andra aktörer i entreprenadbranschen.

 

Stort grattis Cajsa! Vi skulle gärna vilja höra mer om varför du valde att skriva inom entreprenadrätt och hur du kom fram till ämnet du valde?

Tack så mycket! När jag läste fördjupningskurs i entreprenadrätt tyckte jag mötet mellan teknik och juridik var spännande. Inledningsvis var jag inne på att skriva om kombinationer av ersättningsformer men jag insåg att det fanns många intressanta frågor avseende mängdkontrakt varför jag valde att endast inrikta min uppsats på mängdreglerade entreprenadavtal. Särskild inspiration fick jag från ett avsnitt från Ingvarson och Utterströms bok, Tolkning av entreprenadavtal, där författarna ägnar ett avsnitt åt att särskilt beröra tolkningsfrågor avseende mängdreglerade entreprenadavtal.

Kan du ge något tips till juriststudenter gällande uppsatsämne, utifrån ämnet som du valde att skriva om?

Eftersom det inte finns så mycket skrivet om mängdreglerade entreprenadavtal finns det många intressanta frågeställningar att utreda, exempelvis avseende ersättningsfrågor. I min uppsats utreder jag om, och i sådana fall när, ett arbete kan ingå i entreprenörens åtagande utan att arbetet finns upptaget i en mängdförteckning. Det hade vidare varit intressant att ta steget längre och studera hur ett sådant arbete ska ersättas.

Till sist – vad är ditt bästa tips till juriststudenter som just nu skriver sin uppsats?

  • Om du skriver ett examensarbete inom entreprenadrätt är metodavsnittet ett avsnitt att lägga tid på. Försök förklara vad det faktiskt är du gör och hur du förhåller dig till källorna och materialet.
  • Lägg tid på att strukturera uppsatsen på ett pedagogiskt sätt, särskilt om du väljer att skriva om något som för många framstår som komplicerat.
  • Var flexibel. Låt det du hittar styra vad du inriktar dig på. Vilka frågor som egentligen är de mest intressanta visar sig ofta längs vägens gång.

 

 

Vi har nu öppnat ansökan för nästa års uppsatsstipendium, läs mer och ansök här >>

 

Ny Managing Partner på AG Advokat

Idag fredagen den 16 februari blir Johan Wingmark AG Advokats nya Managing Partner. Johan Wingmark har varit på AG Advokat sedan 2007 och inträdde som partner 2013. Johan Wingmark tar över efter Johan Rosén som har varit MP sedan 2021. Johan Rosén kommer att fortsätta rollen som partner inom entreprenad.

Stort grattis till årets uppsatssipendiat Isa Movitz!

AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom en frågeställning med praktisk relevans på kommersiell nivå för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn. 2023-års stipendium tilldelas Isa Movitz!