Karriär

Uppsatsstipendium

AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom en frågeställning med praktisk relevans på kommersiell nivå för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn.

Stipendiet är dels avsett att främja kunskapsutveckling och nytänkande för de branscher som AG Advokat verkar inom, dels att för juriststudenter synliggöra AG Advokats kärnområden; fastighet- och entreprenadrätt. Vi lägger därför stor vikt vid examensarbetets praktiska relevans för AG Advokats kärnbranscher. En framåtblickande uppsats med stark förankring i aktuella eller kommande utmaningar för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn premieras. Läs mer om stipendiet i denna intervju med Johan Wingmark.

Stipendium 2022
Sista ansökningsdag för stipendiet 2021/22 är den 25 februari 2022. Glöm inte att läsa riktlinjerna, för att säkerställa att din uppsats passar inom ramen för dessa. Du ansöker genom att skicka in din uppsats tillsammans med ansökningsformuläret till Camilla Hedborg. Uppsatsen ska givetvis vara godkänd och vi kommer i ansökningsprocessen att inhämta information om detta från er.

Varmt välkommen att ansöka!

Stipendium 2021
2021-års stipendium tilldelades Johan Cederberg, som tog examen från Uppsala universitet 2020, med den fastighetsinriktade uppsatsen ”Skentillbehör till fastighet: En studie i uppkomst och möjligheter”.

Motiveringen lyder:

”AG Advokats uppsatsstipendium [2021] tilldelas Johan Cederberg och examensarbetet Skentillbehör till fastighet – en studie i uppkomst och möjligheter som med en inte endast skenbar höjd, skärpa och djup framställer en kapabel analys av jordabalkens skenbart enkla tillbehörsreglering och som mäktar överbrygga avståndet mellan dess abstrakta grundvalar och de för affärslivets fastighetsköpare, kreditgivare och fastighetsägare praktiskt betydelsefulla utmaningarna, med tillförande fastighetsrättens område och fastighetsbranschen kunskap och insikt, i allas intresse.”

 

Information

Kontakt och frågor >>

Vid frågor vänligen kontakta Camilla Hedborg, marknadsansvarig, på camilla.hedborg@agadvokat.se.