Nyhetsrum

Stort grattis till årets uppsatsstipendiat Emelie Constant!

AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom en frågeställning med praktisk relevans på kommersiell nivå för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn. 2022-års stipendium tilldelas Emelie Constant!

 

Juryns motiveringen lyder:

AG Advokats uppsatsstipendium 2022 tilldelas Emelie Constant och examensarbetet ”Självkostnadsprincipen i kommersiella entreprenadavtal – kostnadsredovisning och ersättningsbestämningar i entreprenader som utförs på löpande räkning enligt AB 04 och ABT 06”. Emelie Constant belyser och redogör på ett mycket kompetent, pedagogiskt och analytiskt sätt för en högst aktuell fråga inom entreprenadrätten. Hon har ett föredömligt sätt att uttrycka sig i skrift och har tagit fram en uppsats som är användbar för såväl byggbranschens aktörer som för oss jurister. Detta är därmed en uppsats som alla som arbetar med entreprenadrätt bör läsa!

Stort grattis Emelie! Vi skulle gärna vilja höra mer om varför du valde att skriva inom entreprenadrätt och hur du kom fram till ämnet du valde?

Att utreda hur entreprenader regleras är spännande redan av den anledningen att området är av stor vikt för vårt samhälle och infrastrukturen. Någon specifik lagreglering avseende kommersiell entreprenad existerar dock inte, däremot har branschens parter utarbetat utbredda standardavtal. Komplexiteten i det entreprenadrättsliga normsystemet gör att juristen verkligen får möjlighet att använda sig av sitt hantverk – metodiken och argumentationen.

Jag gjorde en grundlig research innan jag kom fram till mitt ämne. I entreprenader är det givetvis ersättningsfrågan som ofta är omtvistad, men jag upptäckte att det fanns flera oklarheter avseende ersättningsbestämningen vid löpande räkning. På så sätt kom jag fram till ämnet för uppsatsen med titeln ”Självkostnadsprincipen i kommersiella entreprenadavtal – kostnadsredovisning och ersättningsbestämning i entreprenader som utförs på löpande räkning enligt AB 04 och ABT 06.”

Kan du ge något tips till juriststudenter gällande uppsatsämne utifrån ämnet som du valde att skriva om?

Det finns utan tvivel mer att säga om självkostnadsprincipen. Något som kan vara intressant att spinna vidare på är vad som gäller när löpande räkning kombineras med inslag av fast pris, såsom genom takpriser eller olika former av incitamentslösningar. Mig veterligen är det en fråga som inte har varit föremål för någon djupgående vetenskaplig analys ännu. Det är möjligt att de frågor jag lyfte i uppsatsen kan få andra svar sett ur ett sådant perspektiv.

Till sist – vad är ditt bästa tips till juriststudenter som just nu skriver sin uppsats?

Viktigast av allt är enligt mig är att skriva om något som du tycker är roligt! Lägg ner mycket tid på att göra research för att hitta rätt ämne för dig – det lönar sig senare när du ska lägga ner all tid på din uppsats. Ett annat tips är att försöka ha ett kritiskt förhållningssätt till allt du läser, oavsett om det är en HD-dom eller en välskriven artikel. Våga sätt din egen prägel på arbetet genom att vrida och vända på frågeställningarna. Mitt sista tips är att våga ta hjälp av andra! Ställ frågor och diskutera, både med din handledare, dina studiekamrater och andra.

En bild säger mer än tusen ord…

Ett billigt och effektivt sätt att ge goda förutsättningar för att undvika konflikt är att ge minnet hjälp på vägen. Knäpp några bilder med mobilen varje dag, skriv några extra rader i dagboken, skicka ett mejl och beskriv vad hänt samma dag, inte nästa vecka.