Nyhetsrum

AG Advokat lanserar uppsatsstipendium

AG Advokats nylanserade uppsatsstipendium, om 50 000 kronor, kommer på årlig basis att tilldelas den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom fastighets- eller entreprenadrätt.

I juryn 2021 sitter advokaterna Johan Wingmark, Eric Ödling och Naala Gångare Grede.

Belyser byråns kärnområden

Stipendiet är öppet att söka för samtliga juriststudenter i Sverige. Med stipendiet vill AG Advokat att fler studenter ska få upp ögonen för rättsområden som berör fastighets- och entreprenadbranschen.

”Det finns en mängd mycket kompetenta studenter på universiteten ute i landet och konkurrensen mellan byråerna är hård. Som nischad byrå vill vi med detta initiativ sätta fokus på AG Advokats rättsområden, med förhoppningen att ge studenter mersmak för fastighet och entreprenad,” berättar Johan Wingmark, advokat och delägare.

Nytänkande och praktisk relevans premieras

AG Advokat är Sveriges största nischbyrå och med över 60 jurister besitter byrån djupgående branschkunskap. För byråns jurister är förståelse för branschen och affären minst lika viktig som juridiken. Att vara framsynt och ta ett brett perspektiv är centralt.

”Vi ser fram emot att ta emot examensarbeten med hög praktisk relevans. Vi ser även positivt på att uppsatserna tar upp nya frågeställningar, kopplade till byråns nisch men som kanske inte ses som traditionellt fastighets- eller entreprenadrättsliga. Av särskilt stort intresse är att belysa framtida utmaningar som våra branscher ställs inför och där vi som jurister kommer behöva erbjuda nya juridiska lösningar. På så sätt blir stipendiet en möjlighet för studenter som är nyfikna på fastighet och entreprenad att utveckla sin branschkännedom,” fortsätter Johan.

Första stipendiaten utses i början av 2021

Sista ansökningsdatum för nästa stipendium är i februari 2021. Vänligen besök vår informationssida, nedan, för kompletta riktlinjer.

Stipendiet i korthet

Inriktning: Fastighets- eller entreprenadrätt

Vem kan söka: Du som är juriststudent vid universitet i Sverige

Summa: 50 000 kronor

Sista ansökningsdatum: 26 februari 2021

Mer information inklusive riktlinjer nedan.

 

Om AG Advokat

AG Advokat är en affärsjuridisk byrå med spetskompetens inom fastighet och entreprenad. Med mer än 30 års erfarenhet och över 60 jurister erbjuder vi djupgående branschkunskap och lämnar rådgivning med fokus på affärsmässiga lösningar. Vi gör det svåra enkelt. Oavsett om det avser fastigheter, bygg eller industri – tidiga skeden, projekt, byggande, hyra, transaktion, offentlig upphandling, avtal eller tvist – är vi en självklar samarbetspartner.

Ny Managing Partner på AG Advokat

Idag fredagen den 16 februari blir Johan Wingmark AG Advokats nya Managing Partner. Johan Wingmark har varit på AG Advokat sedan 2007 och inträdde som partner 2013. Johan Wingmark tar över efter Johan Rosén som har varit MP sedan 2021. Johan Rosén kommer att fortsätta rollen som partner inom entreprenad.