Våra medarbetare

Naalamiley Gångare Grede

Advokat, Biträdande jurist

Entreprenad, Tvistelösning och process

CV

  • Anställd sedan 2016
  • Tf. Hovrättsassessor och hovrättsassessor i Svea hovrätt 2017-2019
  • Tingsfiskal vid Attunda tingsrätt 2014-2016
  • Hovrättsfiskal vid Svea hovrätt 2012-2014
  • Tingsnotarie vid Attunda tingsrätt 2010-2012
  • Jur kand, Stockholms universitet 2010