Våra medarbetare

Anton Isaksson

Advokat

Entreprenad, Fastighetsutveckling, Försäkring, Mark och exploatering, Tvistelösning och process

CV

  • Advokat sedan 2023
  • Anställd sedan 2019
  • Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt 2018-2019
  • Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Göteborg/Kammarrätten i Göteborg 2017-2018
  • Juristexamen, Uppsala universitet 2017
  • University of Glasgow, Skottland 2014