Nyhetsrum

Konsult får fullt betalt för restid 

Göta hovrätt har meddelat dom i en fråga som är viktig för konsultavtal baserade på ABK 09. Om parterna har avtalat att konsulten ska ersättas med rörligt timarvode för nedlagd tid och konsulten företar resor i uppdraget ska all restid ersättas med samma taxa.

Om parterna dessutom har avtalat att milersättning ska utges vid resa med egen bil har konsulten rätt till både det rörliga arvodet för nedlagd restid och avtalad milersättning.

Konsulten företräddes av AG Advokat genom advokaterna P-G Jönsson och Anton Isaksson.

 

Göta hovrätt 2023-09-29 T 3831-21, Länk till domen

 

Kontakt: P-G Jönsson

+46 8 677 17 05 | [email protected]

AG Advokat är legala rådgivare till Racehall som bygger Sveriges största inomhusgokartbana.

Från och med hösten 2024 öppnar Sveriges särklass största inhomhusgokartbana i Botkyrka. Gokartbanan blir cirka 7 500 m² stor, 1000 meter lång och rymmer över 30 gokartbilar samtidigt. AG Advokat, med team bestående av Ola Ihse och Lilian Vo, har varit Racehalls legala rådgivare i projektet och hjälpt till med upprättandet av ett totalentreprenadavtal med RO-gruppen för anläggningens uppförande.