Nyhetsrum

AG Advokats uttalande om #medvilkenrätt

Det är skakande berättelser om trakasserier som kvinnor inom advokat- och juristbranschen vittnar om i det pågående uppropet #medvilkenrätt.

AG Advokat välkomnar uppropet. Vi arbetar i en förtroendebransch och måste föregå med gott exempel och inte acceptera någon form av kränkande behandling.

AG Advokat har som mål att vara en jämställd arbetsplats och tar avstånd från all form av diskriminering och trakasserier. Vi kommer att se över våra verktyg för att säkerställa att alla rutiner är på plats för det fall uppgifter om trakasserier eller diskriminering kommer till vår kännedom. Vi tar detta på största allvar och kommer att agera och vidta nödvändiga åtgärder för att eliminera sådant beteende.

Håkan Bjerle
Managing Partner

Ny Managing Partner på AG Advokat

Idag fredagen den 16 februari blir Johan Wingmark AG Advokats nya Managing Partner. Johan Wingmark har varit på AG Advokat sedan 2007 och inträdde som partner 2013. Johan Wingmark tar över efter Johan Rosén som har varit MP sedan 2021. Johan Rosén kommer att fortsätta rollen som partner inom entreprenad.

Stort grattis till årets uppsatssipendiat Isa Movitz!

AG Advokat ger årligen ut ett stipendium om 50 000 svenska kronor till den juriststudent som skrivit det bästa examensarbetet inom en frågeställning med praktisk relevans på kommersiell nivå för fastighetsbranschen eller entreprenadsektorn. 2023-års stipendium tilldelas Isa Movitz!