Nyhetsrum

AG Advokat biträder Riksbyggen

Riksbyggen har som en av flera exploatörer nyligen träffat avtal med Älvstranden Utveckling, som därigenom blir beställare av samtliga grundläggningsarbeten för den konstgjorda halvön som ska anläggas och bebyggas vid Masthuggskajen i Göteborg. På Masthuggskajen utvecklas just nu en ny stadsdel och här planerar Riksbyggen för 500 nyproducerade lägenheter mellan Järntorget, Långgatorna och älven. Entreprenadarbeten planeras starta 2022.

AG Advokat har biträtt Riksbyggen i avtalsarbetet. I AG Advokats team ingår partnern Anders Skägg och advokaten Jessica Bouleau.

Läs mer om projektet >>