Nyhetsrum

AG Advokat biträder Riksbyggen

Riksbyggen har som en av flera exploatörer nyligen träffat avtal med Älvstranden Utveckling, som därigenom blir beställare av samtliga grundläggningsarbeten för den konstgjorda halvön som ska anläggas och bebyggas vid Masthuggskajen i Göteborg. På Masthuggskajen utvecklas just nu en ny stadsdel och här planerar Riksbyggen för 500 nyproducerade lägenheter mellan Järntorget, Långgatorna och älven. Entreprenadarbeten planeras starta 2022.

AG Advokat har biträtt Riksbyggen i avtalsarbetet. I AG Advokats team ingår partnern Anders Skägg och advokaten Jessica Bouleau.

Läs mer om projektet >>

AG Advokat är legala rådgivare till Racehall som bygger Sveriges största inomhusgokartbana.

Från och med hösten 2024 öppnar Sveriges särklass största inhomhusgokartbana i Botkyrka. Gokartbanan blir cirka 7 500 m² stor, 1000 meter lång och rymmer över 30 gokartbilar samtidigt. AG Advokat, med team bestående av Ola Ihse och Lilian Vo, har varit Racehalls legala rådgivare i projektet och hjälpt till med upprättandet av ett totalentreprenadavtal med RO-gruppen för anläggningens uppförande.