Nyhetsrum

AG Advokat biträder K-Fastigheter och Innovation Properties vid förvärv av fastigheter på Värmdö

K-Fastigheter och Innovation Properties har ingått avtal med K.A. Lindgren Förvaltnings Aktiebolag om förvärv av tre fastigheter i Värmdö kommun, där de planerar att bygga hyresrätter.

Förväntad bruttoarea (BTA) byggrätt ovan mark uppgår till minimum 10 000 kvadratmeter. K-Fastigheter bedömer i en tidig volymstudie att kunna bygga upp till 150 lägenheter i koncernens egenutvecklade koncepthus. Parterna är hälftenägare i projektet, vars underliggande totala fastighetsvärde uppgår till ca 53 mkr. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion.

AG Advokat har biträtt köparna vid förvärvet av fastigheterna samt vid framtagande av underliggande samarbetsavtal. I AG Advokats team ingick partnern Johan Gadd och biträdande juristen Alexander Göthlund Issjö.

Läs mer om förvärvet i Fastighetsvärlden >>

AG Advokat är legala rådgivare till Racehall som bygger Sveriges största inomhusgokartbana.

Från och med hösten 2024 öppnar Sveriges särklass största inhomhusgokartbana i Botkyrka. Gokartbanan blir cirka 7 500 m² stor, 1000 meter lång och rymmer över 30 gokartbilar samtidigt. AG Advokat, med team bestående av Ola Ihse och Lilian Vo, har varit Racehalls legala rådgivare i projektet och hjälpt till med upprättandet av ett totalentreprenadavtal med RO-gruppen för anläggningens uppförande.