Nyhetsrum

AG Advokat biträder K-Fastigheter och Innovation Properties vid förvärv av fastigheter på Värmdö

K-Fastigheter och Innovation Properties har ingått avtal med K.A. Lindgren Förvaltnings Aktiebolag om förvärv av tre fastigheter i Värmdö kommun, där de planerar att bygga hyresrätter.

Förväntad bruttoarea (BTA) byggrätt ovan mark uppgår till minimum 10 000 kvadratmeter. K-Fastigheter bedömer i en tidig volymstudie att kunna bygga upp till 150 lägenheter i koncernens egenutvecklade koncepthus. Parterna är hälftenägare i projektet, vars underliggande totala fastighetsvärde uppgår till ca 53 mkr. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion.

AG Advokat har biträtt köparna vid förvärvet av fastigheterna samt vid framtagande av underliggande samarbetsavtal. I AG Advokats team ingick partnern Johan Gadd och biträdande juristen Alexander Göthlund Issjö.

Läs mer om förvärvet i Fastighetsvärlden >>