Nyhetsrum

AG Advokat biträder Hufvudstaden med entreprenadavtal för utvecklingen av Kvarteret Johanna i Göteborg

I Fredstan i hjärtat av Göteborg ligger Hufvudstadens kvarter Johanna, bestående av fyra befintliga byggnader samt den så kallade ”Johanna-tomten” som stått obebyggd efter en brand. Nu inleds ett stort utvecklingsprojekt där kvarteret kommer att genomgå både om- och nybyggnationer samtidigt som kulturhistoriskt intressanta byggnader bevaras. Stadsdelen kommer att tillföras moderna och flexibla butiks- och kontorslokaler som stärker och utvecklar citykärnan.

Hufvudstaden har nyligen träffat avtal med NCC, som därigenom blir totalentreprenör för projektet. Under 2021 görs vissa förberedelser i fastigheterna och i början av 2022 startar ombyggnationen.

AG Advokat har biträtt Hufvudstaden i avtalsarbetet. AG Advokats team har bestått av avtalsgruppen, med Håkan Bjerle som ansvarig partner.

Läs mer om projektet >>