Nyhetsrum

AG Advokat biträder Electrolux vid utbyggnad av huvudkontor på Kungsholmen

Fastighetsaktiebolaget Gångaren 13, ett helägt bolag i Electroluxkoncernen, har tecknat avtal med Skanska om att bygga ut företagets huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm. Avtalet är värt cirka 500 miljoner kronor. Byggstart är planerad till första kvartalet 2022 och kontoret förväntas stå färdigt under sommaren 2024.

AG Advokat har biträtt Electrolux med förhandling och framtagande av entreprenadavtal samt strukturering inför kommande bostadsproduktion. Håkan Bjerle har varit ansvarig partner i ärendet. I AG Advokats team ingick även Johan Lindberg, Måns Derk, Jenny Gustafsson och Hanna Svensson.

Läs mer på fastighetssverige.se >>