Nyhetsrum

Pennor, konstverk

Vitartes ger Arcona/Veidekke i uppdrag att bygga ett nytt ögonsjukhus i Hagastaden

Ett avtal har tecknats mellan Scandinavian Life Science 2 AB/Vitartes AB och Arcona AB/Veidekke Entreprenad AB om att uppföra en nybyggnad om cirka 42 000 kvadratmeter inom kvarteren Stockholm Patienten 1 och Solna Princeton 1. Projektet kommer att genomföras som en totalentreprenad i samverkan, där den första av två etapper nu avropats.

Den totala kontraktssumman uppgår till cirka 1 miljard kronor varav första etappen utgör cirka 320 miljoner kronor. Samarbetet i projekteringen har redan påbörjats och projektet i sin helhet ska vara helt färdigställt till årsskiftet 2019/2020. Stockholms läns landsting är största hyresgäst i byggnaden, där S:t Eriks ögonsjukhus (STE) kommer att bedriva verksamhet.

Under arbetet med framtagandet av avtalshandlingar för projektet har Arcona biträtts av AG:s Håkan Bjerle.

Läs mer här.

AG Advokat är legala rådgivare till Racehall som bygger Sveriges största inomhusgokartbana.

Från och med hösten 2024 öppnar Sveriges särklass största inhomhusgokartbana i Botkyrka. Gokartbanan blir cirka 7 500 m² stor, 1000 meter lång och rymmer över 30 gokartbilar samtidigt. AG Advokat, med team bestående av Ola Ihse och Lilian Vo, har varit Racehalls legala rådgivare i projektet och hjälpt till med upprättandet av ett totalentreprenadavtal med RO-gruppen för anläggningens uppförande.