Nyhetsrum

Jag förstår vad du menar när du skriver så – men du har inte skrivit vad du menar

Innan sommaren deltog jag och en kollega i ett möte tillsammans med vår klient och motparten. Målet med mötet var att hitta en lösning på en infekterad entreprenad. Parterna hade olika åsikter beträffande ansvarsfördelningen av vissa installations- och elarbeten för den annars färdigställda entreprenaden.

Läs Jonathans krönika i Byggvärlden här >>

 

 

FV-Expert:Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli mycket kostsamt att bli av med en hyresgäst. I denna artikel redogör vi för vad som utgör godtagbara skäl, hyresvärdens skadeståndsskyldighet vid obefogad uppsägning och hur ett sådant belopp fastställs.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål med samlat störningskrav

I en pågående tvist i Attunda tingsrätt mellan NCC och Upplands-Bro kommun har NCC framställt ett så kallat samlat störningskrav. Tingsrätten avslog ett av kommunen framställt yrkande om avvisning av NCC:s talan. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. Även Högsta domstolen har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd. Kan detta vara slutet på diskussionen om tillåtligheten av samlade störningskrav?