Nyhetsrum

Jag förstår vad du menar när du skriver så – men du har inte skrivit vad du menar

Innan sommaren deltog jag och en kollega i ett möte tillsammans med vår klient och motparten. Målet med mötet var att hitta en lösning på en infekterad entreprenad. Parterna hade olika åsikter beträffande ansvarsfördelningen av vissa installations- och elarbeten för den annars färdigställda entreprenaden.

Läs Jonathans krönika i Byggvärlden här >>

 

 

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?