Våra medarbetare

Jonathan Löwy

Biträdande jurist

Entreprenad, Offentlig upphandling, Tvistelösning och process

CV

  • Anställd sedan 2020
  • Juristexamen, Stockholms universitet 2020
  • Forskningsamanuens, Stockholm Centre for Commercial Law, Stockholms universitet 2018-2019