Nyhetsrum

Expertkommentar: Avbrytande av offentlig upphandling – när och hur?

Andelen avbrutna upphandlingar har länge ökat. Mer än var tionde påbörjad upphandling avbryts idag enligt den senaste statistiken från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. Denna expertkommentar av Viktoria Edelman och Viktor Hård af Segerstad förklarar när och hur man avbryter en offentlig upphandling.

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?