Nyhetsrum

Pennor, konstverk

AG biträder Lantmännen Fastigheter

AG Advokat har biträtt Lantmännen Fastigheter som tillsammans med Hemsö bildar ett samägt bolag för att utveckla och förvalta samhällsfastigheter.

Parternas initiala investering i det 50/50-procentigt ägda bolaget uppgår till 540 miljoner kronor och innefattar en portfölj med fyra skol- och äldreboendefastigheter samt ett äldreboendeprojekt, alla belägna i Stockholms- och Malmöområdet. Fastigheterna kommer från Lantmännens befintliga portfölj. På fem till sju års sikt hoppas bolaget nå ett marknadsvärde om cirka 3 miljarder kronor.

AG Advokats team har bestått av Johan Lindberg, Eric Ödling, Måns Derk och Niclas Tidare.