Nyhetsrum

Pennor, konstverk

AG biträder Lantmännen Fastigheter

AG Advokat har biträtt Lantmännen Fastigheter som tillsammans med Hemsö bildar ett samägt bolag för att utveckla och förvalta samhällsfastigheter.

Parternas initiala investering i det 50/50-procentigt ägda bolaget uppgår till 540 miljoner kronor och innefattar en portfölj med fyra skol- och äldreboendefastigheter samt ett äldreboendeprojekt, alla belägna i Stockholms- och Malmöområdet. Fastigheterna kommer från Lantmännens befintliga portfölj. På fem till sju års sikt hoppas bolaget nå ett marknadsvärde om cirka 3 miljarder kronor.

AG Advokats team har bestått av Johan Lindberg, Eric Ödling, Måns Derk och Niclas Tidare.

AG Advokat är legala rådgivare till Racehall som bygger Sveriges största inomhusgokartbana.

Från och med hösten 2024 öppnar Sveriges särklass största inhomhusgokartbana i Botkyrka. Gokartbanan blir cirka 7 500 m² stor, 1000 meter lång och rymmer över 30 gokartbilar samtidigt. AG Advokat, med team bestående av Ola Ihse och Lilian Vo, har varit Racehalls legala rådgivare i projektet och hjälpt till med upprättandet av ett totalentreprenadavtal med RO-gruppen för anläggningens uppförande.