Nyhetsrum

Pennor, konstverk

AG biträder Ica Fastigheter

Andersson Gustafsson Advokatbyrå har biträtt Ica Fastigheter i samband med att Ica Fastigheter och Första AP-fonden bildar ett nytt samägt bolag, Secore Fastigheter.

Initialt förvärvar bolaget 13 butiksfastigheter från Ica Fastigheter där Ica är huvudsaklig hyresgäst. Bland annat ingår fyra Maxi-butiker som ligger i Hässleholm, Motala, Kristinehamn och Bromölla. Total yta är 55 000 kvm. Secore, som ägs till hälften vardera, får initialt en portfölj med ett fastighetsvärde på cirka 1,1 miljard kronor.

AG:s team bestod av Cecilia Jussi-Pekka (f.d. Hautamäki), Therese Bergman och Hanna Norberg.