Nyhetsrum

AG Advokat biträder vid entreprenadupphandling i Hagastaden

I Hagastaden kommer fastighetsbolaget Castellum att uppföra kontorsfastigheten Infinity. Med anledning av detta har Castellum och RO-Gruppen nyligen träffat ett totalentreprenadavtal för uppförandet av fastigheten.

I samband med ingåendet av detta entreprenadavtal har AG Advokat biträtt Castellum med ett team bestående av Ola Ihse och Lilian Vo.

Projekt Infinity kommer att genomföras i samverkansform med flera gemensamma mål och omfattar 26 000 kvm, har ett genomgående hållbarhetsfokus och ska stå klart 2025. Ordervärdet uppgår till cirka 615 miljoner kronor.

Läs mer om projektet >>

Bild: Castellum