Nyhetsrum

AG Advokat biträder vid entreprenadupphandling i Hagastaden

I Hagastaden kommer fastighetsbolaget Castellum att uppföra kontorsfastigheten Infinity. Med anledning av detta har Castellum och RO-Gruppen nyligen träffat ett totalentreprenadavtal för uppförandet av fastigheten.

I samband med ingåendet av detta entreprenadavtal har AG Advokat biträtt Castellum med ett team bestående av Ola Ihse och Lilian Vo.

Projekt Infinity kommer att genomföras i samverkansform med flera gemensamma mål och omfattar 26 000 kvm, har ett genomgående hållbarhetsfokus och ska stå klart 2025. Ordervärdet uppgår till cirka 615 miljoner kronor.

Läs mer om projektet >>

Bild: Castellum

AG Advokat är legala rådgivare till Racehall som bygger Sveriges största inomhusgokartbana.

Från och med hösten 2024 öppnar Sveriges särklass största inhomhusgokartbana i Botkyrka. Gokartbanan blir cirka 7 500 m² stor, 1000 meter lång och rymmer över 30 gokartbilar samtidigt. AG Advokat, med team bestående av Ola Ihse och Lilian Vo, har varit Racehalls legala rådgivare i projektet och hjälpt till med upprättandet av ett totalentreprenadavtal med RO-gruppen för anläggningens uppförande.