Nyhetsrum

”Så får du rätt stöd i coronatider”

Kampen mot coronaviruset fortsätter. Regeringen har tagit nya beslut i försök att minska smittspridningen och många företag tvingas nu återigen göra förändringar i sina verksamheter för att möta de nya kraven. Lokalhyresmarknadens parter står därmed inför fortsatta utmaningar.

Läs hyreskrönikan i World in Property av partnern Helena Bjälkemo och biträdande juristen Sara Öhrlund.

Till krönika >>

ÄR BESIKTNINGSUTLÅTANDEN RÄTTSLIGT BINDANDE?

I entreprenader utförs som regel besiktningar i syfte att få en bedömning av om entreprenaden är korrekt utförd. Att besiktningsmannens utlåtande är viktig i detta avseende är parterna normalt överens om, men är besiktningsmannens utlåtande rättsligt bindande eller kan en domstol vid en domstolsprocess bortse från detta och vad har utlåtandet för styrka som bevis i en sådan process?