Nyhetsrum

Riskerar din hyresgäst att gå i konkurs?

Med efterverkningar från pandemin, skenande elkostnader, kraftig inflation och höjning av styrräntan ställs nu många hyresgäster inför en utmanade vinter med risk för konkurs. Som hyresvärd innebär det att flertalet frågor aktualiseras; Vad händer med hyresavtalet? Kan lokalen hyras ut till ny hyresgäst? Vilka skyldigheter finns att återställa lokalen i samband med konkursen?

Läs artikeln i World in Property här >>

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?