Nyhetsrum

Nya regler om uteslutning – förenkling eller förvirring?

Den 23-24 november anordnades Upphandlingskonferensen av Upphandling24. Vår delägare Viktoria Edelman var där för att tala om avtalsändringar och Viktor Hård af Segerstad, biträdande jurist, var moderator för en diskussion om nya uteslutningsgrunder. Nedan finner du Viktors artikel ”Nya regler om uteslutning – förenkling eller förvirring?”.

FV-Expert:Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli mycket kostsamt att bli av med en hyresgäst. I denna artikel redogör vi för vad som utgör godtagbara skäl, hyresvärdens skadeståndsskyldighet vid obefogad uppsägning och hur ett sådant belopp fastställs.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål med samlat störningskrav

I en pågående tvist i Attunda tingsrätt mellan NCC och Upplands-Bro kommun har NCC framställt ett så kallat samlat störningskrav. Tingsrätten avslog ett av kommunen framställt yrkande om avvisning av NCC:s talan. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. Även Högsta domstolen har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd. Kan detta vara slutet på diskussionen om tillåtligheten av samlade störningskrav?