Nyhetsrum

Nya regler om uteslutning – förenkling eller förvirring?

Den 23-24 november anordnades Upphandlingskonferensen av Upphandling24. Vår delägare Viktoria Edelman var där för att tala om avtalsändringar och Viktor Hård af Segerstad, biträdande jurist, var moderator för en diskussion om nya uteslutningsgrunder. Nedan finner du Viktors artikel ”Nya regler om uteslutning – förenkling eller förvirring?”.

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?