Nyhetsrum

Modet att förverkliga en husdröm

Skulle det inte vara underbart att köpa en tomt och bygga sitt eget drömhus? Som entreprenadjurist ser man ofta det som går snett och inte alla de projekt där en husdröm förverkligas. Ett bra avtal mellan en husdrömmare och en entreprenör är självklart a och o, men bra avtal till trots är vi alla inte mer än människor. Läs Ann-Sofie Sicklings krönika om husdrömmen.

> Läs krönikan i Byggvärlden

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?