Våra medarbetare

Erika P Björkdahl

Counsel

Fastighet, Fastighetsutveckling, Transaktioner (M&A)

CV

 • Anställd sedan 2023
 • Ansvarig utredare i statlig utredning dir 2022:48 en ny förköpslag, 2022-
 • Expert i statlig utredning dir 2022:93 om skärpt kontroll vid vissa fastighetsförvärv, 2022
 • Ledamot i Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd, 2022-
 • Juridisk konsultverksamhet, 2010–2022
 • Expert i statlig utredning SOU 2021:58 kvalitet och läge i hyressättningen, 2020–2021
 • Referensperson hos Riksrevisionen i en granskning rörande konsumentskyddet vid nyproduktion av bostadsrätter se dnr 3.1.1-2018-1593
 • Expert i en oberoende utredningskommission under ledning av Stefan Attefall, Hyreskommissionen, 2017–2018
 • Utredningsuppdrag åt Statskontoret rörande möjligheten att använda deposition i hyresavtal, rapport 2017:11 (2017)
 • Expert i den statliga utredningen SOU 2017:33 stärkt ställning för hyresgäster, 2015–2017
 • Föreståndare IFF-Institutet för Fastighetsrättslig Forskning 2014–2022
 • Ledamot i hyresnämnden, 2014–2019
 • Universitetslektor i civilrätt, Uppsala universitet 2007–2023
 • Professor i civilrätt, Uppsala universitet, 2022
 • Docent i civilrätt, Uppsala universitet, 2010
 • Jur. dr, Uppsala universitet, 2007
 • Jur. kand., Uppsala universitet, 1996