Nyhetsrum

Löpande räkning – både enkelt och svårt

I många stora byggprojekt är det vanligt med incitamentsbaserade ersättningsmodeller. De kan se lite olika ut men i grunden handlar det ofta om att entreprenörens rörliga kostnader helt eller delvis ska ersättas på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen.

I Fastighetsvärlden Expert skriver advokaterna Håkan Bjerle och Elin Schedin om löpande räkning – som är både enkelt och svårt.

> Läs artikeln

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?