Nyhetsrum

Juristkrönikan: ”Dokumentation – att VAR(a) eller inte vara”

I denna juristkrönika slår biträdande juristen Amanda Nilsson ett slag för vikten av att dokumentera. Ett mejl, SMS eller mötesprotokoll med tydligt innehåll är svårt att ifrågasätta, och har dessutom motparten besvarat meddelandet (och kanske till och med bekräftat innehållet), finns litet utrymme för diskussion.

> Läs krönikan i Byggvärlden

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?