Nyhetsrum

Högsta förvaltningsdomstolen beviljar prövningstillstånd i fråga som rör offentlig upphandling

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om ett krav, vilket innebär automatiskt förkastande av ett anbud som innehåller ett negativt delpris, står i strid med upphandlingslagstiftningen. AG Advokat, som företräder klagande entreprenör i målet, ser fram emot Högsta förvaltningsdomstolens prövning av frågan.

Läs mer här >>