Nyhetsrum

Expertkommentar: Onormalt låga anbud – en praxisinventering

Upphandlande myndigheter upplever för låga anbud som ett stort problem men golvpriser och andra verktyg för att styra anbudsgivarna ”rätt” i prissättningen har underkänts av domstolarna. Istället ska anbudsgivare få förklara låga priser enligt det kontradiktoriska förfarandet i LOU/LUF. Vilka krav ställs då på anbudsgivare som menar att det egna anbudet är seriöst – eller att vinnande anbud borde förkastats?

I denna expertkommentar ger Viktoria Edelman och Viktor Hård af Segerstad sin analys mot bakgrund av det senaste årets underrättspraxis.

Läs expertkommentaren hos Blendow Lexnova >>