Nyhetsrum

Fastighetsvärlden Expert: Medvetet risktagande eller ren okunskap?

AG Advokats Håkan Bjerle och Anders Skägg skriver om försäkringsfrågor i samband med byggentreprenader. Byggbranschens standardavtal föreskriver att entreprenören ska ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Entreprenören ska också ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. Är det här tillräckligt för byggherren eller finns det behov av särskilda försäkringslösningar? Vad är det som gäller?

> Läs Fastighetsvärlden Expert

Kraftig ökning av index till följd av accelererande inflation

Aldrig tidigare har frågan om index varit så het som nu. Med hänsyn till att index följer inflationen blir hyreshöjningarna mer påtagliga i en tid med accelererande inflation. I denna artikel redogör vi för innebörden av en indexklausul, när en sådan får användas samt den pågående debatten med anledning av årets kraftiga ökning av index.

Nålsögat går att passera

Högsta domstolen beskrev i en nyligen meddelad dom ”När en skiljedom meddelats är den i materiellt hänseende slutlig och bindande och den kan inte överklagas i vanlig mening”. Huvudregeln är alltså att prövning sker en gång, men finns undantag med stöd av lag?