Nyhetsrum

Stockholm

Expertkommentar: När inträffar egentligen skadan vid hinderkrav?

Trots noggranna förberedelser kan hinder i entreprenaden uppstå, och ge upphov till förseningar och stillastående produktionsresurser. Men hur ska hinderersättningen beräknas, och vilken betydelse har det om hinderkostnaden uppstått under den ursprungligt avtalade kontraktstiden eller under en period av tidsförlängning? Johan Wingmark och Eddie Wallkvist redogör för alternativa synsätt, mot bakgrund av praxis och med hjälp av praktiska exempel.

Läs expertkommentaren hos Blendow Lexnova >>