Nyhetsrum

Lyftkran

Expertkommentar: En rättslig analys av direktkravsrätten

Cremona Construction Consult AB fick år 2008 i uppdrag av Skanska att utföra projektering av bostäder i en ort norr om Oslo. Under projekteringstiden uppstod tvist mellan parterna. Skanska gjorde den 26 maj 2009 gällande att Cremona gjorde sig skyldigt till väsentliga fel i projekteringsarbetet och varslade om ekonomiska konsekvenser till följd av felaktigt utförd projektering. Skanskas krav gentemot Cremona förtydligades den 23 juni 2009 och den 12 oktober 2009, efter ytterligare skriftväxling mellan parterna, hävde Skanska parternas avtal. Cremona försattes i konkurs den 10 februari 2010. Den 8 juni 2010 riktade Skanska krav mot Cremonas försäkringsgivare Trygg-Hansa och begärde ersättning ur Cremonas ansvarsförsäkring.

> Läs Johan Wingmarkns och Vanja Erikssons expertkommentar i Blendow Lexnova (PDF)