Nyhetsrum

Expertkommentar: Avtalsspärr vid offentlig upphandling

Hur ska en upphandlande myndighets uppgift om avtalsspärrens längd tolkas, när kan avtalsspärren förlängas – och vilka blir konsekvenserna om reglerna inte följs? Viktoria Edelman och Anna Brengesjö analyserar domstolsavgöranden där dessa frågor behandlats, bland annat ett mål som nyligen fått prövningstillstånd i HFD.

Läs expertkommentaren hos Blendow Lexnova >>