Nyhetsrum

EU:s klimattaxonomi är här!

I senaste FV Expert skriver partnern Anders Malm om EU-kommissionens nyligen publicerade detaljförslag till klimattaxonomi, ett initiativ för att styra investeringar mot hållbara verksamheter.

Tanken bakom taxonomin är att skapa ett gemensamt språk för att underlätta för investerare att identifiera projekt och ekonomiska verksamheter som har en väsentlig positiv inverkan på klimatet och miljön. Taxonomin ställer även upplysningskrav på företag och aktörer på finansmarknaden. Lagstiftningen/reglerna må inte vara i hamn ännu men den förväntas träda i kraft i januari 2022 och den kommer att omfatta bland annat entreprenad- och fastighetsrelaterade verksamheter.

Läs artikeln hos Fastighetsvärlden >>