Nyhetsrum

Brist i nyttjanderätten och hyresgästens rättigheter

Att en förhyrd lokal har brister är förhållandevis vanligt, det kan gälla allt från buller till en vattenläcka, eller annat som hindrar hyresgästen från att använda lokalen på avsett sätt. Hyresvärden ska alltid först informeras om bristen, helst skriftligen (bevisvärde), samt beredas möjlighet till avhjälpning. Hyresgästen kan därefter ha rätt att göra olika påföljder gällande.

I denna artikel från CityMark.Today ger Partnern Helena Bjälkemo och biträdande juristen Sara Öhrlund en kortfattad redogörelse över vilka verktyg hyresgästen kan vidta.

Läs artikeln >>

En bild säger mer än tusen ord…

Ett billigt och effektivt sätt att ge goda förutsättningar för att undvika konflikt är att ge minnet hjälp på vägen. Knäpp några bilder med mobilen varje dag, skriv några extra rader i dagboken, skicka ett mejl och beskriv vad hänt samma dag, inte nästa vecka.