Nyhetsrum

Brist i nyttjanderätten och hyresgästens rättigheter

Att en förhyrd lokal har brister är förhållandevis vanligt, det kan gälla allt från buller till en vattenläcka, eller annat som hindrar hyresgästen från att använda lokalen på avsett sätt. Hyresvärden ska alltid först informeras om bristen, helst skriftligen (bevisvärde), samt beredas möjlighet till avhjälpning. Hyresgästen kan därefter ha rätt att göra olika påföljder gällande.

I denna artikel från CityMark.Today ger Partnern Helena Bjälkemo och biträdande juristen Sara Öhrlund en kortfattad redogörelse över vilka verktyg hyresgästen kan vidta.

Läs artikeln >>

FV-Expert:Vad kostar det att säga upp en lokalhyresgäst?

Du som fastighetsägare behöver ha godtagbara skäl för att säga upp en hyresgäst. Föreligger inte sådana skäl kan det bli mycket kostsamt att bli av med en hyresgäst. I denna artikel redogör vi för vad som utgör godtagbara skäl, hyresvärdens skadeståndsskyldighet vid obefogad uppsägning och hur ett sådant belopp fastställs.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål med samlat störningskrav

I en pågående tvist i Attunda tingsrätt mellan NCC och Upplands-Bro kommun har NCC framställt ett så kallat samlat störningskrav. Tingsrätten avslog ett av kommunen framställt yrkande om avvisning av NCC:s talan. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd. Även Högsta domstolen har nu beslutat att inte ge prövningstillstånd. Kan detta vara slutet på diskussionen om tillåtligheten av samlade störningskrav?