Nyhetsrum

Brist i nyttjanderätten och hyresgästens rättigheter

Att en förhyrd lokal har brister är förhållandevis vanligt, det kan gälla allt från buller till en vattenläcka, eller annat som hindrar hyresgästen från att använda lokalen på avsett sätt. Hyresvärden ska alltid först informeras om bristen, helst skriftligen (bevisvärde), samt beredas möjlighet till avhjälpning. Hyresgästen kan därefter ha rätt att göra olika påföljder gällande.

I denna artikel från CityMark.Today ger Partnern Helena Bjälkemo och biträdande juristen Sara Öhrlund en kortfattad redogörelse över vilka verktyg hyresgästen kan vidta.

Läs artikeln >>

Vem vinner glassfajten?

Vad jobbar du egentligen med fick jag nyligen som fråga från mitt gudbarn som är sex år. Det är inte ovanligt att jag på möten med klienter ber klienten förklara vad som står i de tekniska handlingarna som om jag vore sex år gammal. Läs den senaste juristkrönikan, skriven av Maria Fahlcrantz.

Jakten på det Perfekta Avtalet

Alla nördiga avtalsskrivare drömmer i hemlighet om att skriva det Perfekta Avtalet. Definitioner ska vara stringenta, korshänvisningar korrekta (och uppdaterade, gubevars!) och rubriker spegla innehållet på ett intresseväckande sätt. Läs Anna Almroths krönika i Byggvärlden.