Nyhetsrum

Industriell fasad

Ändring av offentligt upphandlade avtal & effekter av otillåtna ändringar

AG Advokats Viktor Hård af Segerstad har bidragit till Upphandlingsrättslig Tidskrift nr 4 2018. Artikeln ”Ändring av offentligt upphandlade avtal & effekter av otillåtna ändringar” redogör översiktligt för ändringsfallen i 17 kap. 9-14 §§ LOU och även för potentiella effekter av otillåtna ändringar.

> Läs (PDF)